OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14. i 110/15. i 14/19.) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Komunalno društvo Ivankovo d.o.o.
Bošnjaci 4 a, 32281 Ivankovo
ili na
e-mail adresu: komunalno.ivankovo@gmail.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti: Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Ilica 49/III ili na www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Ilica 49/II na www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

Sukladno članku 11. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine br. 121/16. i 32/19.) zabranjeno je davanje osobnih podataka potrošača bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne privole potrošača.