SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelji obvezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je u člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

JAVNA NABAVA 2024.
JAVNA NABAVA 2023.
JAVNA NABAVA 2022.
Registar ugovora 2022.
JAVNA NABAVA 2021.
Registar ugovora 2021.
JAVNA NABAVA 2020.
Registar ugovora 2020.
JAVNA NABAVA 2019.
Registar ugovora 2019.
JAVNA NABAVA 2018.

 

Registar ugovora dostupan je i na sljedećoj poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik 

Upute-za-pretraživanje-registra-ugovora-na-EOJN

Registar ugovora 2019. – 2023.