SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelji obvezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je u člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

JAVNA NABAVA 2023.
JAVNA NABAVA 2022.
JAVNA NABAVA 2021.
JAVNA NABAVA 2020.
JAVNA NABAVA 2019.
JAVNA NABAVA 2018.