Cjenik o uslugama ukopa
Cjenik  komunalnih usluga

 

Bezgotovinsko plaćanje: Transakcijski računi – putem poslovnog žiro-računa