II Izmjene i dopune cjenika komunalnih usluga, 11.03.2020.
Izmjene i dopune cjenika komunalnih usluga, 2.6.2018.
Cjenik usluga ukopa, 1.3.2018.
Cjenik komunalnih usluga, 1.3.2018.

 

NAČIN PLAĆANJA:

Bezgotovinsko plaćanje: Transakcijski računi – putem poslovnog žiro-računa