Voditelj radne jedinice odlagalište otpada – zeleni otoci i reciklažno dvorište: Ivan Sudar, mag.ing.el.

 

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo:

  • PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK: 8:00 – 16:00 h
  • UTORAK: 10:00 – 18:00 h
  • SUBOTA, NEDJELJA I BLAGDANI – neradni

 

Sve informacije o načinu odlaganja otpada na Reciklažno dvorište možete dobiti na tel: 032/899-3761 ili putem mail-a: reciklazno.ivankovo@gmail.com