Ustroj

Rad Komunalnog društva Ivankovo d.o.o. odvija se i nadzire preko Skupštine Komunalnog društva Ivankovo d.o.o., a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom kroz realizaciju poslova i radnih zadataka.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, a to je načelnik Općine Ivankovo Marko Miličević, dipl.ing.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Antuna Širanovića, mag.iur.

Uprava Društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana Društva te odlukama Skupštine. U upravi se obavljaju poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u cjelini.

Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne poslove povjerene poslodavcu putem Ugovora s Općinom Ivankovo na pružanju usluga i obavljanju poslova održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanalske mreže, održavanju groblja, obavljanju zimske službe, čišćenju poslovnih prostora i ureda, čišćenju i održavanju igrališta i urbane opreme, održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije, održavanju autobusnih stajališta, čišćenju kanala, šahti, slivnika i slično i održavanju oluka i slivnika na objektima.

Poslovi pružanja usluga za treće pravne i fizičke osobe temeljem pojedinačnih narudžbi i ugovora obavljaju se u okviru registrirane djelatnosti.

Organizacijska struktura

Direktor:

 • Antun Širanović, mag.iur.

Tajništvo i pisarnica:

 • Administrativni referent: Marija Tomljenović

Financije i računovodstvo:

 • Referent za financije i računovodstvo: Dario Serenčeš
 • Rukovatelj MTS – domar: Milan Štefanac

Radna jedinica – za održavanje javnih površina, groblja i tržnice:

 • Voditelj radne jedinice: Marko Kraljević
 • Strojar građevinskih strojeva – vozač: Zvonimir Šinjori
 • Strojar građevinskih strojeva – vozač: Damir Šaravanja
 • Strojar građevinskih strojeva – vozač: Danijel Kordić
 • Komunalni djelatnik: Marko Šimunović
 • Komunalni djelatnik: Andrijano Sambol
 • Komunalni djelatnik: Slavko Lukač
 • Komunalni djelatnik: Ivan Rajić
 • Komunalni djelatnik: Vladimir Joskić
 • Komunalni djelatnik: Tomislav Kordić
 • Komunalni djelatnik: Mirko Sabo
 • Komunalni djelatnik: Niko Puškarić
 • Komunalni djelatnik: Ilija Ivančić
 • Pomoćna radnica – čistačica: Mira Sudar
 • Pomoćna radnica – čistačica: Gordana Sunara
 • Pomoćna radnica – čistačica: Danijela Nadarević

Radna jedinica – odlagalište otpada-zeleni otoci i reciklažno dvorište

 • Voditelj radne jedinice: Ivan Sudar, mag.ing.el.
 • Pomoćni radnik: Dragan Gazić

 

Radna jedinica – javna rasvjeta, javni prijevoz, dimnjačarski poslovi i ugostiteljske usluge