Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Komunalnom društvu.

Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Komunalno društvo podnosi se na adresu – Komunalno društvo Ivankovo d.o.o, Bošnjaci 4 a, 32281 Ivankovo ili osobno u pisarnicu Komunalnog društva radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, odnosno putem elektronske pošte komunalno.ivankovo@gmail.com , dok se usmeni zahtjev podnosi službeniku za informiranje na zapisnik ili putem telefona 032/835-972.

Na postupak povodom podnesenog zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informaciji službenik za informiranje na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Marija Tomljenović, administrativni referent

 

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA